A TELVILL Kft környezetpolitikája

A TELVILL KFT elkötelezi magát a vonatkozó környezetvédelem jogi és egyéb követelmények betartására és folyamatosan törekszik környezeti teljesítésének javítására. Kinyilvánítja a természeti környezet állapotának megőrzéséért és a környezeti terhelések csökkentése iránt érzett felelősségét. 

Ennek érdekében:
 
 
 • A társaság integrált irányítási rendszer részeként működteti az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszert, melyet nemzetközileg elismert független féllel felügyeltet. 
   
 • Szorosan együttműködik a környezetvédelemben érintett hatóságokkal, az önkormányzatokkal, vevőivel és a beszállítóival. 
   
 • Folyamatosan naprakészen figyelemmel kíséri a környezetvédelmi előírásoknak, jogszabályoknak való megfelelést. 
   
 • Kiemelten kezeli a veszélyes és az egyéb hulladékokat, és törekszik azok környezetterhelésének lehetősége szerinti minimalizálására, illetve a hulladékok hasznosítására. 
   
 • Új beruházások, technológiák tervezése során minden környezeti tényezőt figyelembe vesz.
   
 • Célja a környezet terhelésének minél alacsonyabb szinten tartása. Ennek érdekében ellenőrzés alatt tartja a környezetre hatást gyakorló tevékenységeit, felhasznált anyagait, törekszik a káros hatások csökkentésére, kitűzött célja a lehetősége szerinti újrafelhasználás vagy hasznosítás. 
   
 • Beszállítóitól és telephelyén működő partnereitől elvárja a környezetvédelmi előírások betartását.
   
 • Munkatársai környezeti tudatának erősítését, a környezet iránti fokozott elkötelezettségét rendszeres képzéssel segíti elő.
   
 • A környezet védelmével kapcsolatos dokumentált, folyamatosan aktualizált, mérhető céljairól, munkáiról, eredményeiről tájékoztatja az érdekelt feleket. 
   
 • A TELVILL KFT vezetésének és munkatársainak meggyőződése, hogy a környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazásának tágabb értelmezése arra is kötelezi, hogy környezetünk védelmére, környezeti kultúránk fejlesztésére felhívjuk a figyelmet.
Valljuk, hogy környezetirányítási tevékenységének folyamatos fejlesztése működésének és fejlődésének meghatározó feltétele.

A vezetőség kinyilvánítja, hogy tevékenységét környezeti politikájának irányelvei szerint végzi, ezt minden munkatársától, beszállítójától elvárja, és a kitűzött céljainak megvalósításával biztosítja a társaság ill. tevékenységei folyamatos fejlődését.

Miskolc, 2006. 01. 01. 

Ágoston László
ügyvezető

 

 

Díjaink
A megrendelőink és az üzleti világ a munkáink és a díjaink alapján ítéli meg a vállalkozóit.

 
 

Cafetéria
Itt letölthető a 2021-es Cafetéria szabályzat. Letöltés

 
 

Támogatásaink
A TELVILL Kft. támogatta, támogatja a Miskolci Vadasparkot, a Mikulásvonatot és számos Alapítványt.

 
Copyright © 2004 - 2021. TELVILL Kft. Minden jog fenttartva.